Zawinąć to słowo o dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Zawinąć jest sformułowaniem używanym w sytuacji, gdy ktoś został zabrany przez policję na komisariat.

2. Zawinąć jest stosowanym w mowie potocznej synonimem słowa: ukraść.

Definicja – co to znaczy zawinąć

1. Zawinąć oznacza w slangu młodzieżowym: bycie zabranym przez policjantów na komisariat. Zwykle jest to skutek podawania w wątpliwość słuszności otrzymanego mandatu bądź niszczenia cudzego mienia.
2. Stwierdzenie zawinąć stosowne jest w mowie potocznej w kontekście kradzieży. Najczęściej używane jest ono w odniesieniu do drobnych form rabunku.


Przykłady użycia określenia zawinąć

  • – Wszystkim udało się uciec?
    – Antka chyba zawinęli.
  • – Skąd miałeś kasę na takiego smartfona?
    Zawinąłem go w lombardzie.