Laps oznacza osobę wyśmiewaną przez innych, mającą dwie lewe ręce, ciamajdę.

Definicja – co to znaczy laps

Laps to osoba, z której wszyscy się śmieją, często tak naprawdę bez większego powodu gdy dany laps nie potrafi wykonać jakiegoś zadania bądź czynności, wiecznie robiąca błędy, potykająca się lub niszcząca rzeczy przez przypadek.


Przykłady użycia określenia laps

  • – Zapraszasz Adama na domówkę?
    – Przestań to jest laps, jeszcze mi cały dom rozwali.
  • – Patrzcie na tego lapsa haha, skakał przez płot i zawisnął na majtkach.