Utkaj rurę stara proco jest to sformułowanie, którego celem jest uciszenie kogoś.

Definicja – co to znaczy utkaj rurę stara proco

Zwrot utkaj rurę stara proco jest odpowiednikiem zamknij się. Zwykle jest kierowany przez młodzież do osoby starszej. Pozwala to wyrazić lekceważący stosunek do wypowiedzi bądź wydawanych przez nią poleceń.


Przykłady użycia określenia utkaj rurę stara proco

  • – Chłopcy, czy to ładnie tak kląć?
    Utkaj rurę stara proco!
  • – Jeszcze jedna pyskówka i wylądujecie u dyrektora na dywaniku.
    Utkaj rurę stara proco!