Określenie uhahany posiada dwa zbliżone znaczenia potoczne:

1. Uhahany to potoczne określenie dobrego nastroju.

2. Uhahany oznacza również w slangu młodzieżowym roześmianie się.

Definicja – co to znaczy uhahany

1. Określenie uhahany oznacza bycie w dobrym nastroju, któremu towarzyszy szeroki uśmiech i błysk w roześmianych oczach. Niekiedy również można usłyszeć zadowolony chichot. W tym znaczeniu uhahanie jest stanem długotrwałym, dającym poczucie szczęścia, którego nikt nie jest w stanie zakłócić.
Zwykle stosuje się to znaczenie słowa w stosunku do osób zakochanych.
2. Uhahany to również młodzieżowe określeni zadowolenia, rozumianego jako chwilowy nastrój, który wywołały zabawne okoliczności albo pozytywne wydarzenie.


Przykłady użycia określenia uhahany

  • – Co cię nie spotkam, to ty uhahana jesteś.
    – Bo się zaręczyłam.
  • – Piątek, piąteczek, piątunio!
    – I wszyscy, bez wyjątku uhahani.

Uhahany – analiza i ciekawostki

W przypadku obu znaczeń określenia uhahany są one tożsame z tymi przypisanymi do słowa uchachany pisanym zgodnie z zasadami ortografii przez ch. W przypadku zapisu z błędem chodzi o stworzenie alternatywnej wersji, wyrażającej odrębność młodzieży i brak przywiązania do obowiązujących reguł.