Uszy się myje a nie trzepie o wannę w slangu młodzieżowym jest zwrotem używanym, gdy konieczne jest powtórzenie tego, co się powiedziało.

Definicja – co to znaczy uszy się myje a nie trzepie o wannę

Uszy się myje a nie trzepie o wannę jest sformułowanie stosowanym, gdy ktoś niedosłyszał wypowiedzi. Pozwala to wyrazić irytację, wynikająca z konieczności powtarzania tego, co się powiedziało przed chwilą.
W niektórych środowiskach zwrot ten jest zastępowany przez: Uszy się myje, a nie wietrzy. Oba mają tożsame znaczenie.


Przykłady użycia określenia uszy się myje a nie trzepie o wannę

  • – Co tym tam gadasz pod nosem?
    Uszy się myje a nie trzepie o wannę.
  • – Nie będę dziesięć razy powtarzał. Uszy się myje a nie trzepie o wannę.
    – Nie to nie. Sam se rób to zadanie.