Eloszka pełni funkcję młodzieżowego przywitania.

Definicja – co to znaczy eloszka

Sformułowanie eloszka stosowane jest w charakterze przywitania. Zwykle kierowane jest do bliskich znajomych lub osób będących w tej samej (lub zbliżonej) grupie wiekowej.
Jest to zamiennik dla bardzo popularnego: elo.


Przykłady użycia określenia eloszka

  • – No siemaneczko, mordo.
    Eloszka! Jednak udało mi się wyrwać z chaty.
  • – Kogo moje oczy widzą?!
    Eloszka! Chyba z miesiąc mnie tutaj nie było!