Figoda to z angielskiego fight in group or die alone, czyli walcz w grupie lub giń sam.

Definicja – co to znaczy figoda

Określenie figoda stosowane jest najczęściej w grach komputerowych FPS czy MMO i oznacza fight in group or die alone, co przetłumaczyć można jako walcz w grupie lub giń sam. Odnosi się do sytuacji, gdy gracze powinni ze sobą współpracować.


Przykłady użycia słowa figoda

  • Marcin figoda! Przegramy to inaczej!
  • Nasza drużyna była już w dupie, ale odpaliliśmy tryb figoda i jakoś daliśmy radę.