Wyrażenie ustrzelić Kennedy’ego posiada w mowie potocznej dwa różne znaczenia:

1. Ustrzelić Kennedy’ego oznacza zachować się w sposób, którego nie można jednoznacznie ocenić jako pozytywny lub negatywny.

2. Ustrzelić Kennedy’ego to inaczej zachować się lub podjąć decyzje pozornie negatywne, które przynoszą pozytywne skutki.

Definicja – co to znaczy ustrzelić Kennedy’ego

1. Ustrzelić Kennedy’ego jet zwrotem, który pozwala nazwać sytuacje oceniane przez jednych pozytywnie, a innych negatywnie. Konsekwencje podjętych w nich działań lub decyzji nie są jednoznaczne i wymagają wieloaspektowego ujęcia.
2. Ustrzelić Kennedy’ego to również zwrot odnoszący się do podjętych działań bądź decyzji, które wydają się negatywne, choć z perspektywy czasu okazują się przynosić pozytywne skutki, których nie można było przewidzieć.


Przykłady użycia określenia ustrzelić Kennedy’ego

  • – Zrezygnowałam z drugiego kierunku studiów na rzecz bezpłatnych praktyk w kadrach. Po trzech miesiącach zatrudnili mnie na umowę zlecenie, a jak tylko skończę studia dostane umowę o pracę.
    – Wiedziałaś jak ustrzelić Kennedy’ego.
  • – Przed pięcioma laty oddałam mamę do domu spokojnej starości. Mogłam dzięki temu poświęcić się pracy. Rozkręciłam firmę i teraz nie muszę martwić się o finanse. A mama znowu mieszka ze mną.
    – Musiałaś ustrzelić Kennedy’ego. Nie było ci pewnie z tym łatwo.