Chatka Baby Jagi to inaczej pijalnia piwa.

Definicja – co to znaczy chatka Baby Jagi

Chatka Baby Jagi to wyrażenie kierowane w stronę lokalu powstałego w celu spożywania w nim piwa. Charakterystycznym elementem takiego miejsca są ceny, gdyż nie różnią się one mocno od tych hurtowych. Do klientów chatki Baby Jagi należą zarówno młodzi ludzie, studenci, jak i osoby starsze.


Przykłady użycia określenia chatka Baby Jagi

  • – Może w weekend skoczymy na piwko?
    – Do chatki Baby Jagi zawsze.
  • – Nowa chatka Baby Jagi powstała w rynku.
    – No to musimy się wybrać!