Urynoł to inaczej nocnik.

Definicja – co to znaczy urynoł

Urynoł to pojęcie pochodzące z gwary góralskiej oznaczające nocnik. Dziś jest wykorzystywane głównie przez młodzież w celu określenia bardzo intensywnego, nieprzyjemnego zapachu.


Przykłady użycia słowa urynoł

  • Ale tu śmierci, jak z urynołu!
  • Co za urynoł! Co tak paskudnie śmierdzi?

Urynoł– analiza i ciekawostki

Określenie pochodzi z gwary góralskiej. W języku polskim prawidłowa forma tego słowa to urynał. To zwrot typowo staropolski, którym nazywano zbiornik trzymany pod łóżkiem, służący jako nocnik.