Biedoza to określenie beznadziejnej i żałosnej sytuacji.

Definicja – co to znaczy biedoza

Biedoza to określenie, które możemy użyć w odniesieniu do wyjątkowo beznadziejnej i słabej sytuacji, zarówno mentalnej, jak również materialnej.


Przykłady użycia określenia biedoza

  • – I co, jedziesz z nami na działkę w piątek?
    – Nie mogę stary, mam szlaban.
    – Czaję, ale biedoza.
  • – Jeszcze pięć lekcji, w tym dwa sprawdziany.
    – A nic nie mów, ale biedoza.