Ulica cicha to określenie dla ulicy zamieszkałej przez rodziny patologiczne.

Definicja – co to znaczy ulica cicha

Sformułowanie ulica cicha jest stosowane wówczas, gdy mowa o ulicy w mieście, znanej z częstych awantur, bijatyk i libacji alkoholowych. Zwykle znajduje się ona w dzielnicy mieszkań socjalnych, przeznaczanych dla ludzi z problemami natury społecznej: alkoholizm, narkomania, przemoc. Jest to też zwykle miejsce, budzące lęk o własne życie i zdrowie, które może zostać wystawione na próbę, gdy okaże się konieczne odwiedzenie tego obszaru miasta.
Określenie ulica cicha jest więc sarkastyczne. Wypowiadane jest zwykle z poczuciem pogardy oraz wyższości, że samemu się tam nie mieszka.


Przykłady użycia określenia ulica cicha

  • – Słyszałeś, że w nocy jakieś małżeństwo się zatłukło na śmierć?
    – Powiedz, że na ulicy cichej, a nie będę miał żadnych pytań.
  • – Chcesz zrobić ze mną pracę z chemii?
    – Spoko, ale ty przyjdź do mnie, bo moja noga na ulicy cichej nie postanie.