Patosa w mowie potocznej oznacza sytuację patologiczną.

Definicja – co to znaczy patosa

W mowie potocznej słowo patosa odnosi się do sytuacji patologicznych. Są to wszystkie wydarzenia, których przebieg jest nieakceptowalny społecznie ze względu na wysoką dysfunkcyjność. Uczestniczące w patosach osoby, zwykle uzależnione są od alkoholu i/lub narkotyków. Ponadto nie stronią od przemocy i nierzadko działają w świecie przestępczym.


Przykłady użycia określenia patosa

  • – Czemu włożyłaś ciemne okulary? Mąż cię znowu pobił?
    – Nie dam rady dłużej żyć w tej patosie.
  • – Masz jakieś zapasowe ciuchy? Anka za dużo wypiła i zwymiotowała na mnie.
    – Totalna patosa