Uje*anie kogoś to wulgarne wyrażenie slangowe o kilku różnych znaczeniach:

1. Uje*anie kogoś jest równoznaczne z określeniem: ubrudzenie kogoś.

2. Uje*anie kogoś oznacza wywołanie w kimś zakłopotania lub uczucia wstydu.

3. Uje*anie kogoś jest potocznym określeniem niezaliczenia komuś sprawdzaniu lub egzaminu oraz niedopuszczenia ucznia do następnej klasy.

Definicja – co to znaczy uje*anie kogoś

1. Zwrotu uje*anie kogoś używa się także w sytuacji, gdy ktoś celowo lub przypadkowo ubrudził inną osobę.
2. Pojęcie uje*anie kogoś ma wydźwięk negatywny. Najczęściej zwrot ten jest używany w kontekście wywołania w kimś uczucia zakłopotania lub wstydu. Postawienie drugiej osoby w niekomfortowej sytuacji ma miejsce wskutek określonego zachowania bądź wypowiedzianych słów, przy czym nie muszą być to świadome działania, a jedynie stanowić efekt nierozważnego żartu lub braku wyczucia.
3. Uje*anie kogoś jest wulgarnym określeniem niezaliczenia sprawdzianu przez egzaminatora lub niedopuszczenia ucznia do następnej klasy. Sformułowanie to ma na celu wyrażenie złości.


Przykłady użycia określenia uje*anie kogoś

  • – Musiałeś tak machać tym żarciem?
    – Sorry, nie chciałem cię uje*ać.
  • – Czemu powiedziałeś im, że spałem z rodzicami do 15 roku życia?
    – Sorry, że cię uje*ałem. Wymsknęło mi się.
  • – Starzy nie dadzą mi żyć przez tę matmę.
    Uje*ała cię na poprawce?