Zwrot, którym nakazujemy drugiej osobie zamknąć się, przestać już więcej mówić.