Ąę to przymiotnik określający to, że coś lub ktoś jest na bardzo wysokim poziomie, czasami używane również ironicznie oznaczając pretensjonalność.

Definicja – co to znaczy ąę

Ą i ę to końcówki wielu słów, które jednak z niedbałości są często pomijane w mowie (np. zabiore zamiast zabiorę). Osoby starające się mieć perfekcyjną wymowę (nota bene właśnie określani jako ąę) wymawiają te końcówki często aż przesadnie. Ąę to coś wyszukanego lub, w zależności od sytuacji, pretensjonalnego.


Przykłady użycia określenia ąę

  • – Kojarzysz tego Marka ze studiów? Zawsze był taki ąę.
    – No, co z nim?
    – Dzisiaj okazało się, że będzie moim szefem…
  • – Ohoho, widzę, że jest pan przygotowany!
    – Wiadomo, na spotkaniu z klientem wszystko musi być ąę.