Ugłaskać Niemca w slangu młodzieżowym oznacza onanizowanie się.

Definicja – co to znaczy ugłaskać Niemca

Zwrot ugłaskać Niemca jest żartobliwym określeniem masturbacji mężczyzn.
Tożsame znaczeniowo są inne popularne nazwy tej czynności: bicie Niemca po kasku, ubijać smoka, czy ubijanie miksera.


Przykłady użycia określenia ugłaskać Niemca

  • – Coś ty tyle czasu w łazience wyrabiał?
    Ugłaskiwałem Niemca.
  • – Nie mam dziewczyny, nie mam planów na weekend, nie mam pieniędzy…
    – Pozostaje ci ugłaskać Niemca.