Określenie piguła posiada dwa różne znaczenia slangowe:

1. Piguła to inaczej Extasy, rodzaj narkotyku.

2. Piguła to pogardliwe określenie pielęgniarki.

Definicja – co to znaczy piguła

1. Piguła w mowie slangowej oznacza popularny narkotyk: MDMA, czyli Extasy.
2. Bardzo często, słowo piguła odwołuje się również do pielęgniarki.


Przykłady użycia określenia piguła

  • – Masz jakieś piguły mordo?
    – Nie, dzisiaj tylko trawka.
  • – Ależ mnie głowa boli!
    – To zwolnij się do chaty.
    – Nie mogę, mam sprawdzian z fizy.
    – No to idź do piguły, niech ci coś da.