Ubek jest potocznie stosowanym synonimem zdrajcy, konfidenta.

Definicja – co to znaczy ubek

Ubek jest określeniem stosowanym wobec osoby, która okazała się zdrajcą, donosicielem.
Pierwotnie słowo to odnosiło się do funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa (w skrócie UB), który miał państwowe przyzwolenie na stosowanie pełnych przemocy metod przesłuchań.
Obecnie słowo ubek w slangu młodzieżowym jest negatywnie nacechowane i służy wyrażeniu pogardy, a nawet wrogości, względem osoby, która jest oszustem.


Przykłady użycia określenia ubek

  • – Wiesz, że Darek doniósł psom na swoich?
    – To ubek jest przecież.
  • – Nie zadawaj się z tym kolesiem, bo przez niego parę kumpli beknęło na komisariacie.
    – Noc coś ty?! Co za ubek!