LMT jest skrótem angielskojęzycznego powiedzenia Let me think.

Definicja – co to znaczy LMT

Let me think w tłumaczeniu na język polski oznacza Daj mi pomyśleć. Wyrażenie to jest używane w przypadku potrzeby dania sobie chwili czasu do namysłu.


Przykłady użycia słowa LMT

  • – Zapraszać jutro Martę na imprezę?
    – Hmm, LMT.
  • – Pamiętasz co było zadane z polaka?
    – Hmmm LMT, postaram sobie zaraz przypomnieć.