U2 jest to skrót od angielskiego zwrotu: You too.

Definicja – co to znaczy U2

U2 jest skrótowym zapisem anglojęzycznego zwrotu You too, oznaczającego Ty też. Stosuje się go przede wszystkim w komunikacji przez Internet oraz SMS.
Skrót ten wpisuje się w ogólny młodzieżowy trend zapisywania słów i zwrotów, w jak najbardziej uproszczonej formie. Niekiedy jest to uważane za językowe niedbalstwo.


Przykłady użycia określenia U2

  • – Jesteś naprawdę spoko.
    U2.
  • – Aleś ty durna! Wytrzymać się z tobą nie da głupolko!
    – I love U2.