Pato to patologia, nieprzystosowanie, nieprawidłowość.

Definicja – co to znaczy pato

1. Forma przymiotnikowa utworzona od rzeczownika patologia. Często występuje w funkcji przedrostka, jak np. w słowie patostream lub patointeligencja.
2. Forma skrócona rzeczownika patologia, pełniąca w wypowiedzi funkcję hiperbolicznego określenia jakiejś nieprawidłowości społecznej lub o charakterze organizacyjnym.


Przykłady użycia określenia pato

  • – Nie zadaję się z patointeligencją.
  • – Pytasz mnie o wrażenia z tej szkoły? Pato najwyższej próby.
    – Potwierdzam, u mnie w klasie było niestety podobnie.