Taśka to inaczej torba, worek

Definicja – co to znaczy taśka

Taśka to słowo pochodzące z gwary śląskiej (dokładniej z Górnego Śląska), które po prostu oznacza torbę. Najczęściej mówiąc o niej, ma się na myśli torbę płócienną.


Przykłady użycia określenia taśka

  • – Poczekaj jeszcze 5 min?
    – A co jest?
    – Nie mogę znaleźć mojej taśki.
  • – Masz może szczotkę do włosów?
    – Tak. Sprawdź w mojej taśce.