Wariacja zapisu na temat zwrotu friend zone, czyli strefy przyjaźni.

Definicja – co to znaczy friend zona

Określenie stosowane na relację pomiędzy dwoma osobami, w której jedna jest zakochana, a druga zainteresowana jest tylko relacją koleżeńską, przyjacielską. Najczęściej dotyczy mężczyzn, którzy są wrzuceni do friend zony przez atrakcyjne dziewczyny, do których startują, choć co do zasady termin ten może działać również w drugą stronę.


Przykłady użycia określenia friend zona

  • Od 3 lat jestem w friend zonie. I wygląda, że chyba nigdy z niej nie wyjdę!
  • Weź ją olej, nie widzisz, że od dawna jesteś we friend zonie i nie masz na nic szans?