Tanksztela to pojęcie pochodzące z gwary śląskiej (dokładniej z Górnego Śląska), które po prostu oznacza stację paliw.

Definicja – co to znaczy tanksztela

Słowo tanksztela pochodzi od niemieckiego słowa tankstelle, które oznacza stację benzynową. To spolszczone określenie znalazło zastosowanie w gwarze śląskiej, ale jest również używane przez mieszkańców innych rejonów Polski.


Przykłady użycia określenia tanksztela

  • – Widziałem, że mają koło ciebie budować nową tanksztelę.
    – Tak, bardzo się cieszę, bo często mam problem z zatankowaniem w pobliżu mojego domu.
  • – Będę u ciebie za godzinę, bo jeszcze muszę zajechać na tanksztelę.