Pęga to młodzieżowe określenie pieniędzy.

Definicja – co to znaczy pęga

Pęga jest potocznym określeniem pieniędzy. Początkowo była to kwota, jaką dało się zmieścić w garści. Wynikało to z pierwotnego znaczenia słowa pęga odnoszącego się do bicza, który można było ująć w dłoń.
Obecnie pęga odnosi się do każdej ilości pieniędzy, bez znaczenia czy da się ująć w garść, czy nie.


Przykłady użycia określenia pęga

  • – Dalej masz szlaban za wagary?
    – Niestety tak. Do tego totalny brak pęgi, bo starzy obcięli kieszonkowe.
  • – Idziesz ze mną na noc wyprzedaży.
    – A pęga to mi z nieba na to spadnie?