Szurać butem po rewirze to inaczej spacerować.

Definicja – co to znaczy szurać butem po rewirze

Szurać butem po rewirze w slangu ulicznym oznacza spacerować, łazić po mieście zazwyczaj bez żadnego celu.


Przykłady użycia określenia szurać butem po rewirze

  • – Co będziesz robić wieczorem?
    – Nie wiem, nie mam żadnych konkretnych planów, chyba pójdę szurać butem po rewirze z chłopakami.
  • Nie masz, co robić? Ciągle się tylko włóczysz, zamiast szurać butem po rewirze, lepiej pouczyłbyś się na sprawdzian, bo znowu dostaniesz jedynkę i matka da ci szlaban.