Na giełdzie: osoba odpowiedzialna za równoważenie wahań kursu akcji.