Kabel to inaczej konfident, donosiciel, informator.

Definicja – co to znaczy kabel

Kabel jest słowem używanym w języku potocznym dla określenia konfidenta, czyli człowieka, który donosi na kogoś, zazwyczaj dla osiągnięcia jakiejś korzyści lub też własnej przyjemności. Jest to słowo nacechowane negatywnie, najczęściej używa się go wręcz jako obelgi. Ludzie będący kablami nie cieszą się zwykle szacunkiem w towarzystwie.


Przykłady użycia słowa kabel

  • Maniek to straszny kabel, lepiej nic mu nie mów bo zaraz będziemy mieli problemy.
  • Słyszałem, że ostatnio zgłosiłeś dyrektorowi, że palimy w tamtej bramie, dzięki, niezły z ciebie kabel, chyba trzeba ci wyjaśnić czemu tak się nie robi.

Kabel – analiza i ciekawostki

Słowo kabel jest rzeczownikiem pochodzącym od słowa „kablować” oznaczającego donosić na kogoś. Pochodzi z gwary więziennej – grypsery. Istnieje również słowo „podkablować” – donieść na kogoś. Można kablować na kogoś, można również kogoś podkablować.