Zoomberstwo to nowy przejaw kryzysu wieku średniego, objawiający się usilnymi staraniami, by zachowywać się jak młodzież i być przez nią traktowanym na równi.

Definicja – co to znaczy zoomberstwo

Zoomberstwo to negatywnie oceniane przez młodzież przejawy kryzysu wieku średniego u osób urodzonych w czasie tzw. baby boomer, czyli wyżu demograficznego lata 1946–1964.
Określenie jest kombinacją dwóch słów: wspomnianego boomers oraz zoomers (urodzeni w drugiej połowie lat 90. XX w. i po 2000 r.). Zachowanie nazywane zooberstwem to nic innego, jak czynienie wysiłków, by kopiować styl życia młodzieży. Niestety jest to czynione nieudolnie i spotyka się z negatywnym odbiorem u ludzi młodych.


Przykłady użycia określenia zoomberstwo

  • – Mój stary przebił sobie ucho, jeździ cabrio i słucha Tede.
    – Totalne zoomberstwo.
  • – Nie rozumie, czemu nie mogę iść z tobą na imprezę. Przecież nikt tam nie wie, że jestem twoją mamą. Będę udawał ziomkę z bloku.
    – Każdy się skapnie, że to zwykłe zoomberstwo.