Śrubsztak jest określeniem imadła.

Definicja – co to znaczy śrubsztak

Śrubsztak to słowo wywodzące się z łódzkich zakładów rzemieślniczych. Oznacza nieodłączny element ówczesnych stołów do pracy, czyli przymocowane do nich na stałe imadło.


Przykłady użycia słowa śrubsztak

  • – Nie trzymaj tego w rękach, tylko złap najpierw porządnie śrubsztakiem!
  • – Nie chce mi się zakleić ta dętka, ciągle odchodzi łata.
    – Najlepiej zagnieć śrubsztakiem i zostaw na godzinę, to się zasklepi jak ta lala.