Spk skrót od słowa „spoko”

Definicja – co to znaczy spk

Spk to skrót od słowa spoko, które oznacza tyle, co okej. Jest to przytaknięcie na propozycję współrozmówcy. Spk jest to skrót raczej używany w komunikacji pisanej, choć zdarzają się przypadki wypowiadania na głos.


Przykłady użycia określenia spk

  • – Ewa powiedziała, że składamy się po 20 zł na prezent, git?
    Spk.
  • – Elo, jak leci?
    – A wszystko spk, a jak u ciebie?
    – Good.