Pałuj się to zwrot używany do osoby, która chcemy żeby się od nas odczepiła, odwaliła albo po prostu żeby się goniła.