Określenie łazarz może mieć w slangu dwa różne znaczenia:

1. Dzielnica Poznania

2. Człowiek ubogi

Definicja – co to znaczy łazarz

1. Łazarz to Poznańska dzielnica znana z dużej ilości popełnianych tam przestępstw.
2. Łazarz to również człowiek patologiczny tworzący zagrożenie dla innych. Może być to także biedak, człowiek ubogi.


Przykłady użycia określenia łazarz

  • – A ty dokąd?
    – Mam kurs do obskoczenia?
    – Znowu Łazarz?
    – Ta, dokładnie.
  • – A ten łazarz siedzi tu chyba od miesiąca.
    – To bezdomny, siedzi tu od wielu lat.