Zwrot es może posiadać w slangu dwa różne znaczenia:

1. SMS

2. Ktoś upośledzony, ułomny

Definicja – co to znaczy es

1. Es może oznaczać albo kogoś ułomnego (ucznia klasy specjalnej).
2. Może oznaczać również wiadomość tekstową (jako skrót od akronimu SMS).


Przykłady użycia określenia es

  • – Jak już będziesz na miejscu puść mi esa, żebym wiedział, że fura nie rozkraczyła ci się po drodze.
  • – Ty, ten Karol to jest jakiś es? Czemu tak się zachowuje?
    – Żaden es, ale gość zgrywa debila tak dobrze, że można się pomylić.

Es – analiza i ciekawostki

Zgodnie z sugestiami z komentarzy es może być też formą zapisu ez (co oznacza łatwy lub łatwo), a także skróconą formę essa, czyli swego rodzaju krzyku sygnalizującego zadowolenie lub dumę z danej sytuacji.