Sipa to inaczej łopata

Definicja – co to znaczy sipa

Sipa to rodzaj łopaty. Służy ona do przerzucania np. węgla, piasku, żwiru lub odgarniania śniegu.


Przykłady użycia określenia sipa

  • – Jesteś w garażu?
    – Tak.
    – to podaj mi sipę, muszę trochę odśnieżyć wjazd.
  • – Hej sąsiad. Masz pożyczyć sipę. Zaraz przywiozą mi węgiel, a moja się złamała.
    – Jasne. Zaraz Ci podrzucę.