Śfunks to inaczej towar, narkotyki

Definicja – co to znaczy śfunks

Śfunks najczęściej oznacza towar i to nielegalnego pochodzenia, w tym na przykład narkotyki.


Przykłady użycia określenia śfunks

  • – Ty po co idziemy do tej meliny?
    – Jak to po co? Po śfunks!
  • – Co Ty tam kupiłeś od tego zjebka?
    Śfunks, żebyśmy mieli co palić!