Słowo pasztet posiada dwa różne znaczenia slangowe:

1. Pasztet jest określeniem stosowanym wobec osoby o nieatrakcyjnym wyglądzie.

2. Pasztet to potoczna nazwa sytuacji problemowej.

Definicja – co to znaczy pasztet

1. W języku potocznym słowo pasztet jest stosowane względem osoby o nieatrakcyjnym wyglądzie zewnętrznym. Zwykle chodzi o aparycję, choć niekiedy powodem do szyderstwa jest figura lub zaniedbany wygląd.
Określenie to kierowane jest przede wszystkim przez mężczyzn do kobiet. Bardzo rzadko nazywa się w ten sposób nieatrakcyjnego mężczyznę.
Tożsame znaczeniowo są: paszteciara, paszkwil, paszczur.
2. Pasztetem nazywa się również potocznie kłopoty, jakie się napotkało. Zwykle powstałe problemy są na tyle trudne do rozwiązania, że czynią sytuację patową.


Przykłady użycia określenia pasztet

  • – Mogę usiąść koło ciebie? Zdaje się, że tylko tu jest wolne miejsce.
    – Spadaj pasztecie. Pod drzwiami sobie usiądź.
  • – Nazmyślałem rodzicom, że jestem chory, bo wylatuję na Święta do Hiszpanii. A teraz oni chcą zrobić mi niespodziankę i przyjeżdżają na cały tydzień.
    – Po co kłamałeś? Niezłego pasztetu sobie narobiłeś.