Ściąć w formie „ścinać” oznacza spojrzeć, patrzeć, spoglądać. Natomiast „ściąć się” oznacza slangowo zorientować się lub ogarnąć coś.