Zestaw do zażywania amfetaminy

Definicja – co to znaczy fukałko-furałka

Fukałko-furałka to nazwa stosowana na zestaw przeznaczony do zażywania amfetaminy, który składa się z podkładki i rurki. Wyrażenie slangowe funkcjonuje także w skróconej formie eFeF. Słowo wywodzi się od słowa fuka, oznaczającego amfetaminę, a także od słowa fukać, oznaczającego czynność jej zażywania.


Przykłady użycia słowa fukałko-furałka

  • Tam jest fukałko-furałka, nie potrzebujesz płyty i pieniędzy.
  • Muszę sobie ogarnąć w końcu swoją fukałko-furałkę, bo ciągle tylko pożyczam.