Zdeczka odnosi się do niewielkiej ilości lub wagi czegoś.

Definicja – co to znaczy zdeczka

Zdeczka jest stosowaną przez młodzież miarą ilości i wagi. Pozwala zaznaczyć, że czegoś jest mało lub coś niewiele waży. Określenia tego używa się również w znaczeniu: trochę, bez odniesienia do wagi bądź wielkości czegoś. Słowo to powstało od innego potocznego określenia: deko, oznaczającego dekagram, czyli 10 gramów.


Przykłady użycia określenia zdeczka

  • – Jak się czujesz?
    Zdeczka lepiej.
  • – Nałożyć ci obiad na talerz?
    – A nałóż zdeczka.