Razmasz to inaczej: kumasz lub rozumiesz.

Definicja – co to znaczy razmasz

Razmasz oznacza dokładnie to samo, co kumasz lub rozumiesz. Najczęściej używane jest wtedy, gdy druga osoba pyta pierwszej, czy zrozumiała, to co powiedziała lub tłumaczyła.


Przykłady użycia określenia razmasz

  • Razmasz już jak ta apka działa?
    – Eeee, no pewnie!
  • – Ty razmasz co Ewka właśnie powiedziała?
    – No nie bardzo. Musi wszystko powtórzyć!