Słowo pultać posiada dwa różne znaczenia potoczne:

1. Pultać oznacza wpaść w furię.

2. Pultać znaczy też czepiać się drobiazgów.

Definicja – co to znaczy pultać

1. Pultać oznacza w mowie potocznej młodzieży sytuację, gdy ktoś wpada w szał. Zwykle ma to miejsce, gdy zostanie wyprowadzony przez kogoś z równowagi swoim zachowaniem bądź wypowiedzią.
2. Pultać oznacza także czepianie się. Najczęściej zachowanie to sprowadza się do drobiazgowej analizy wykonanej przez kogoś pracy, by znaleźć jej mankamenty, które można by skrytykować.


Przykłady użycia określenia pultać

  • – Starzy się kłócą o coś, że taki wrzaski w pokoju?
    – Matka zaczęła pultać, że wiecznie wszystko sama robi. To ojciec jej dłużny nie pozostał…
  • – Strasznie długo szef sprawdza ci ten raport.
    – Pewnie się będzie pultał, że brakuje prezentacji danych na wykresie. Bo tabelki dla niego to za mało…