Przyrka to zdrobnienie od: przyroda (przedmiot szkolny).

Definicja – co to znaczy przyrka

Przyrka jest zdrobnieniem od słowa przyroda, w tym sensie oznaczające przedmiot szkolny, nauczający elementów geografii, biologii, fizyki oraz chemii. Termin powszechnie używany przez uczniów szkoły podstawowej.


Przykłady użycia określenia przyrka

  • – Co było na przyrce?
    – Nic ciekawego. Znowu gadała o budowie pierwotniaków.
  • – Co teraz mamy?
    – Chyba przyrkę.