Prukwa to obraźliwe określenie używane wobec starszej kobiety.

Definicja – co to znaczy prukwa

Prukwa to obraźliwe słowo stosowane wobec starszych kobiet, do których nie pałamy sympatią. Dodatkowo prukwa jest niesympatyczna oraz mało atrakcyjna wizualnie.


Przykłady użycia określenia prukwa

  • – Postaraj się do niej zagadać, to może da ci poprawić ten sprawdzian.
    – Ta jasne, ta prukwa tylko czeka, żeby mnie oblać.
  • – I co kupiłeś pety?
    – Nie. Prukwa za ladą nie chciała mi sprzedać bez dowodu.