Zipać jest stwierdzeniem odnoszącym się do stanu odurzenia amfetaminą.

Definicja – co to znaczy zipać

O zipaniu mówi się, gdy narkoman odurzy się amfetaminą po jej wciągnięciu przez nos (analogicznie jak ma to miejsce przy zażywaniu kokainy). Skutki oddziaływania narkotyku są wyraźne już po 3 min od jego przyjęcia. Poza nadpobudliwością, dreszczami odczuwa się większe skupienie, wzrost zdolności poznawczych oraz bezsenność.


Przykłady użycia określenia zipać

  • – Na maturę wyuczę się w tydzień.
    – Masz zamiar zipać?
  • – Daj mi chusteczkę higieniczną. Krew mi z nosa leci.
    – Znowu zipałeś?!