Powo to skrócona wersja słowa: powodzenia.

Definicja – co to znaczy powo

Słowo powo to skrócona wersja: powodzenia. Stosowana jest w celu życzenia komuś sukcesu, ale też jako ironiczne wyrażenie braku wiary w czyjś sukces.


Przykłady użycia określenia powo

  • – Kończę moją powieść i za tydzień będę wysyłał propozycje do wydawnictw.
    Powo. Wierzę, że ci się uda. Masz talent.
  • – Mama na pewno zgodzi się na ten wyjazd. Przecież coś mi się należy za dobre oceny
    Powo!