Mosiek to słowo o dwóch znaczeniach potocznych:

1. określenie kogoś, kto jest głupi, naiwny, żałosny.

2. pogardliwie: żydowski chłopiec, Żyd.

Definicja – co to znaczy mosiek

1. Mosiek oznacza osobę, która jest głupia albo robi rzeczy głupie. Może odnosić się także do człowieka naiwnego lub żałosnego w swoim zachowaniu.
2. Inne określenie żydowskiego chłopca, bądź też dorosłego Żyda, mające pogardliwy wydźwięk.


Przykłady użycia określenia mosiek

  • – Pójdziesz ze mną na randkę?
    – Spadówa, mośku!
  • – Wiesz, że Szymon pokazał całej klasie gołą dupę?
    – Ale z niego mosiek!
  • – Widziałeś jak on się ubiera? To chyba mosiek

Mosiek – analiza i ciekawostki

Mosiek to właściwie zdrobnienie od żydowskiego imienia Mojżesz. Określenie pojawiło się w języku jako pokłosie nieżyczliwego stosunku do narodu żydowskiego. Niosąc ze sobą pogardę wkrótce stało się synonimem głupka i naiwniaka. Jest to słowo, które ma wydźwięk wyraźnie antysemicki.