Pokora to określenie alternatywne do sikacza – oznacza najgorsze, najtańsze wino.