Auto po zmianie strony, po której jest kierownica.